space
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Lubuski
spacespacespacespace
logologologo  
  space  
Wydawnictwa
Wszystkie pozycje można zakupić za pośrednictwem: www.wydawnictwofa.pl

Archeologia Środkowego Nadodrza - Oddział Lubuski jest współwydawcą czasopisma od tomu III. Wszystkie zostały dofinansowane ze środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie czasopismo ukazuje się cyklicznie - jest rocznikiem.

Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza - jest to seria wydawnicza prezentująca przede wszystkim materiały z konferencji naukowych, które odbyły się i były organizowane przez SNAP Oddział Lubuski. Do tej pory w serii tej ukazały się następujące pozycje:
Zeszyt 1 - Archeologia Środkowego Nadodrza w ostatniej dekadzie XX wieku. Z badań pogranicza polsko-niemieckiego w aspekcie badań archeologiczno-konserwatorskich, Materiały z konferencji w Łagowie Lubuskim 12-13 września 2001 roku, Zielona Góra, 2004.
Zeszyt 2 - Odra - przeszkoda czy pomost w ekspansji kulturowej? II Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Dychów 29 kwietnia - 1 maja 2004 roku, Zielona Góra, 2004.
Zeszyt 3 - tom 1 i 2 - Współczesnymi drogami w przeszłość, IV Polsko-Niemieckie Spotkania  Archeologiczne, Dychów 15-18 listopada 2005 roku, Zielona Góra, 2006.
Zeszyt 4 - Ogień - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Materiały z konferencji w Garbiczu 5-6 września 2008 r., Zielona Góra, 2011.
Zeszyt 5 - Wicina. Katalog zabytków metalowych, Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, Zielona Góra, 2011.

Ponadto SNAP Oddział Lubuski wydał następujące pozycje:

Ad Oderam fluvium Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, red. B. Gruszka, Zielona Góra, 2008.

(wspólnie ze SNAP Oddział w Warszawie):
Archeologia Lubuska, Z otchłani wieków, Rocznik 65, nr 1-4, Zielona Góra, 2010.
 
space
pozycjonowanie i projektowanie stron internetowych: www.luczak.plspace