space
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Lubuski
spacespacespacespace
logologologo  
  space  
Księga Edwarda Dąbrowskiego
Księga Edwarda Dąbrowskiego Ad Oderam fluvium Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, red. B. Gruszka, Zielona Góra, 2008
Wydawca: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski
ISBN: 978-83-921374-4-3
Publikacja dofinansowana przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Książkę można kupić:
http://wydawnictwofa.pl/
product.php?id_product=12Pomysł wydania Księgi zrodził się w Oddziale Lubuskim Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich wiosną 2007 roku. Pierwotnie chcieliśmy niniejszą publikacją uczcić jubileusz 60-lecia pracy archeologicznej Edwarda Dąbrowskiego - w 1948 roku bowiem, jeszcze jako student polonistyki, prowadził badania archeologiczne na Ostrowie Lednickim. Niestety, los pokrzyżował nasze plany - Edward Dąbrowski zmarł nagle 20 września 2007 roku. Publikacja z księgi jubileuszowej stała się księgą pamiątkową. Edward Dąbrowski do końca nie wiedział - a przynajmniej nie dawał tego po sobie poznać - że wielu archeologów, jego przyjaciół i znajomych, z wielką chęcią i radością weźmie udział w tym projekcie. W tajemnicy przed Nim udało się utrzymać korespondencje z żoną - Panią Haliną Dąbrowską oraz z Panią Aliną Łosińską, które włożyły wielki trud w zestawienie bibliografii i katalogu stanowisk archeologicznych, które badał Edward Dąbrowski. Alina Łosińska jest również pomysłodawczynią tytułu księgi: ad Oderam fluvium.
Tytuł to cytat z kroniki Thietmara: "Owóż, te tak różne i pod różnym przewodnictwem kroczące oddziały dotarły wnet do Odry i rozbiły namioty nad krętą rzeką, zwaną po słowiańsku Bóbr, po łacinie zaś Castor" (Thietmar, ks. VI). To właśnie Thietmar, relacjonujący wydarzenia z 1005 roku, po raz pierwszy wymienia Krosno Odrzańskie i opisuje system umocnień wokół krośnieńskiego grodziska. Okolice Krosna Odrzańskiego to obszar szczególnie ważny w dorobku badawczym Edwarda Dąbrowskiego, teren szczególnie przez niego eksplorowany w archeologicznych poszukiwaniach, z zapałem badany przez wiele lat.
Zakres tematyczny artykułów składających się na niniejszą publikację jest bardzo szeroki. Znajdziemy tu kilka prac bardzo osobistych, wspomnieniowych. Większość to jednak artykuły o szeroko pojętej tematyce archeologicznej, obejmujące tematycznie okres od przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu aż po okres nowożytny. Przeważają prace poświęcone wczesnemu średniowieczu, ceramice i osadnictwu - epoce, którą Edward Dąbrowski tak ukochał i której poświęcił całe swoje zawodowe życie, wnosząc do archeologii wczesnego średniowiecza Ziemi Lubuskiej wiele istotnych odkryć (ze Wstępu, Bartłomiej Gruszka).

SPIS TREŚCI:


Wstęp (s. 7)
Publikacje Edwarda Dąbrowskiego za lata 1947-2007 (s. 9-24)
Alina Łosińska
Księgę ziemi należy całym sercem czytać!, czyli o dorobku badawczym śp. Edwarda Dąbrowskiego (s. 27-39)
Adam Ruszczyński
Wspomnienie (s. 43-45)
Bartłomiej Gruszka
Wspomnienie (s. 47-50)
Andrzej Marcinkian
Edek (s. 51-61)
Grzegorz Domański
Burgward niemczański (s. 65-72)
Zofia i Stanisław Kurnatowscy
Międzyrzecz - gród na skrzyżowaniu szlaków na zachodniej rubieży Wielkopolski (s. 73-81)
Lech Leciejewicz
Wykopaliska w Ujściu z perspektywy półwiecza (s. 83-91)
Jerzy Lodowski
Grodzisko wczesnośredniowieczne w miejscowości Bystre koło Oleśnicy (93-98)
Kinga Zamelska-Monczak
Początki ośrodka grodowego w Santoku w świetle nowszych ustaleń archeologicznych (s. 99-109)
Tadeusz Poklewski-Koziełł
Od wału skrzyniowego do ceglanego muru obronnego. O trwałości niektórych tradycji w wielkopolskim budownictwie obronnym w ciągu średniowiecza (s. 111-116)
Teresa Łaszczewska
Osadnictwo z okresu wpływów rzymskich w Monicach-Sieradzu, województwo łódzkie (s. 117-158)
Julia Orlicka-Jasnoch
Groby kultury przeworskiej na cmentarzysku kurhanowym kultury łużyckiej w Różanówce, stanowisko 2, powiat nowosolski (s. 159-175)
Wojciech Śmigielski
Badania na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Międzyrzeczu Wlkp. w 1956 roku (s. 177-187)
Andrzej Michałowski
Dwunawowy dom ze stanowiska 1 w Szymanowicach (Szymkowie), gmina Krotoszyce, powiat legnicki, województwo dolnośląskie (s. 189-210)
Ewa Pawlak, Paweł Pawlak
Pradziejowe i wczesnośredniowieczne pozostałości osadnictwa na stanowisku 24 w Brońsku, gmina Śmigiel (s. 211-240)
Teresa Krysztofiak
Początki osady przygrodowej w Gieczu (stan. 3) w świetle materiałów archeologicznych (s. 241-264)
Jarosław Lewczuk
Osadnictwo kultury sukowskiej w rejonie miejscowości Przewóz, gmina Bojadła, powiat zielonogórski (s. 265-283)
Mirosław Ciesielski
Przyczynek do badań nad wczesnośredniowiecznymi tak zwanymi owalnymi obiektami nieckowatymi (s. 285-292)
Piotr Wawrzyniak, Hubert Augustyniak, Aleksandra Nowicka
Z najstarszych dziejów Świebodzina. Wstępne wyniki badań archeologicznych przy ul. Jana Kilińskiego nr 3 (s. 293-315)
Agnieszka Indycka
Nowe materiały do osadnictwa wczesnośredniowiecznego na ziemi międzyrzeckiej - Lutol Suchy, stanowisko 13, gmina Trzciel w województwie lubuskim (s. 319-339)
Piotr Dziedzic
Ceramika naczyniowa najstarszego horyzontu podgrodzia w Krośnie Odrzańskim (s. 341-349)
Andrzej Janowski, Dariusz Poliński
Naczynia ceramiczne z nawarstwień przegrodowych w Pniu. Przyczynek do problematyki początków osadnictwa wczesnośredniowiecznego w zachodniej części ziemi chełmińskiej (s. 351-361)
Bartłomiej Gruszka
Wczesnośredniowieczne talerze gliniane za stanowiska 1 w Zawadzie, powiat zielonogórski (s. 363-374)
Andrzej Sikorski
Odciski zszywanej tkaniny na wczesnośredniowiecznym dnie naczynia z Lutola Suchego pod Międzyrzeczem (s. 375-382)
Mirosław Kałagow
Fragment kamionkowej maselniczki pochodzący z badań na Wyspie Spichrzy w Gdańsku (s. 383-386)
Sławomir Kałagate
Fragmenty naczyń kamionkowych pochodzących z badań stanowiska Luboszów 2, gmina Osiecznica, województwo dolnośląskie (s. 387-397)
Paweł Stachowiak
Pszzcewskie piece hutnicze z okresu wpływów rzymskich (s. 399-404)
Andrzej Krzyszowski
Ostroga z osady z VII-VIII wieku w Niepruszewie, gmina Buk w województwie wielkopolskim (s. 405-420)
Władysław Łosiński
Misy żelazne typu śląskiego z wczesnośredniowiecznego Szczecina (s. 421-435)
Marlena Magda-Nawrocka
Półkosek odkryty w konstrukcji halowej w Zbąszyniu, województwo wielkopolskie (s. 437-440)
Piotr N. Kotowicz
Nie tylko żeleźca. Uwagi na temat rzadziej postrzeganych elementów średniowiecznych toporów (s. 441-465)
Lech Marek, Arkadiusz Michalak
Głowica kordu z wieży rycerskiej w Witkowie (s. 467-485)
Tomasz Struk
Średniowieczne monety Krosna Odrzańskiego (s. 487-495)
Tadeusz Szczurek
Pojedyncze znaleziska monetarne z Trzebowa i Ośna Lubuskiego czyli okruchy do obiegu pieniężnego na Ziemi Lubuskiej w XIV wieku oraz refleksje nad początkiem "wiecznego" feniga w Marchii Brandenburskiej (s. 497-516)
Ewa Przechrzta
Znalezisko krzemiennego noża sierpowatego w miejscowości Bukwica, powiat żagański (s. 517-520)
Artur Sobucki
Ciężarki płasko-kuliste z Wielkopolski na tle podobnych znalezisk z Europy Środkowej (s. 521-528)
Anna Bogumiła Kowalska
Dom szewca czy szewc w domu? (s. 529-536)
Łukasz Gil
Fajki gliniane ze Świebodzina (s. 537-541)
Tadeusz Malinowski
Zielonogórskie spotkania archeologiczne (s. 545-552)
Adriana Ciesielska
Narratywistyczna filozofia historii wobec tradycyjnego odczytania źródeł pisanych (s. 553-558)
Marek Nowacki
Bytnica czy Bytom? O pewnym epizodzie wojny sukcesyjnej głogowskiej z 1477 roku (s. 559-569)
Armin Volkmann
Neue Perspektiven im unteren Oder- und Warthegebiet. Teil 2: Luftbild- und Geoarchäologie als neue Kulturlandschaftsanalyse zum Schutz der Bodendenkmale (s. 571-583)
Sławomir Górka, Sylwia Groblica
Die Rekonstruktion von Schuhwerk aus der Bronze- und Eisenzeit in Mitteleuropa (s. 585-593)
 
space
pozycjonowanie i projektowanie stron internetowych: www.luczak.plspace