space
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Lubuski
spacespacespacespace
logologologo  
  space  
Współpraca
Oddział Lubuski SNAP wchodzi w skład ogólnopolskiej organizacji: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich http://snap.org.pl/.

Realizując swoje działania zgodnie z celami statutowymi, Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich współpracuje przede wszystkim z następującymi instytucjami i organizacjami:

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy http://www.muzeum-swidnica.org/. Jest to nasz wieloletni Partner w realizacji organizowanych przez nas przedsięwzięć. Przy Muzeum mieści się siedziba Oddziału Lubuskiego SNAP.

Fundacja Archeologiczna z Zielonej Góry http://fundacjaarcheologiczna.pl/. Współpracujemy przy organizowaniu przedsięwzięć i wydawaniu publikacji. Nasze wydawnictwa sprzedawane są poprzez stronę Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej http://wydawnictwofa.pl/.

Archäeologische Gesellschaft in Berlin und Brandenburg (www.agibb.de). Od 2001 roku wspólnie organizujemy Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, odbywające się naprzemiennie po polskiej i niemieckiej stronie. Do tej pory odbyło się siedem Spotkań - cztery w Polsce i trzy w Niemczech. Ostatnie miało miejsce w 2012 roku w Janowcu, gdzie odbyła się konferencja: "Woda - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony".
 
space
pozycjonowanie i projektowanie stron internetowych: www.luczak.plspace