space
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Lubuski
spacespacespacespace
logologologo  
  space  
O SNAP
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich zostało założone w 1989 roku w wyniku podziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. SNAP pragnie kontynuować tradycje Polskiego Towarzystwa Archeologicznego założonego w 1953 roku na Zjeździe w Nowej Hucie z połączenia Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego w Poznaniu (założonego w 1920 roku przez prof. Józefa Kostrzewskiego), Polskiego Towarzystwa Archeologicznego z/s we Wrocławiu, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie i Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz powstałego w 1971 roku Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego.

Głównymi powodami powstania Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich była konieczność stworzenia platformy integracyjnej dla środowiska archeologicznego, utrzymującej stały kontakt z tymże środowiskiem poprzez oddziały terenowe konsolidujące środowiska lokalne, stworzenie instytucji opiniodawczej, reprezentującej wszystkie środowiska archeologiczne na zewnątrz, a jednocześnie je osłaniającej oraz podniesienie prestiżu zawodu archeologa i uzyskanie dla archeologii właściwego miejsca w strukturze nauki, konserwatorstwa i muzealnictwa.

Wewnętrzna organizacja SNAP opiera się na oddziałach, które są samodzielne w zakresie działalności naukowej, organizacyjnej i finansowej. Zarząd Główny SNAP pełni funkcję koordynującą działalność oddziałów, prowadzi konsultacje odnośnie spraw środowiskowych i reprezentuje SNAP na zewnątrz. Najwyższą władzą SNAP jest Walny Zjazd Delegatów SNAP.

Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich został założony w 1999 roku z inicjatywy Komitetu Założycielskiego w składzie: Alina Jaszewska, Piotr Dziedzic i Sławomir Kałagate i powołany do życia przez Zarząd Główny SNAP uchwałą nr 1/2000 z 27 kwietnia 2000 roku na wniosek 15 członków, a następnie zarejestrowany. Od 2001 roku siedziba Stowarzyszenia mieści się przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy koło Zielonej Góry.

Swoją działalność Stowarzyszenie rozpoczęło zaraz po założeniu. Już we wrześniu 2001 roku zorganizowaliśmy XII Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów SNAP poprzedzony konferencją naukową w Łagowie prezentującą znaczną część osiągnięć archeologii lubuskiej w ostatnich latach XX wieku. W spotkaniu tym uczestniczyło liczne grono kolegów z Niemiec, przede wszystkim skupionych wokół stowarzyszenia Archaeologische Gesellschaft in Berlin und Brandenburg. Postanowiono wtedy nawiązać współpracę, której efektem było organizowanie wspólnych konferencji, nazwanych Polsko-Niemieckimi Spotkaniami Archeologicznymi.

Poza prowadzeniem działalności naukowej, staramy się popularyzować archeologię, zwłaszcza w społeczności lokalnej, poprzez działalność wydawniczą, organizowanie wystaw i konferencji oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży. W przedsięwzięciach tych współpracujemy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy oraz Fundacją Archeologiczną z Zielonej Góry.
 
space
projektowanie stron internetowych: www.luczak.plspace