space
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Lubuski
spacespacespacespace
logologologo  
  space  
Nagrody
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski jest laureatem Nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za promowanie zabytków województwa lubuskiego.

nagroda

Barbara Bielinis-Kopeć - Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wręcza nagrodę Prezes SNAP Oddział Lubuski - Alinie Jaszewskiej

dyplom
 
space
pozycjonowanie i projektowanie stron internetowych: www.luczak.plspace