space
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Lubuski
spacespacespacespace
logologologo  
  space  
Misja SNAP
Celem naszego działania jest ochrona dziedzictwa archeologicznego realizowana poprzez upowszechnianie archeologii w społeczeństwie za pośrednictwem działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i naukowej, współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zabytków oraz dbanie o wysoki poziom etyczny, zawodowy i naukowy swoich członków.
 
space
pozycjonowanie i projektowanie stron internetowych: www.luczak.plspace