space
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - Oddział Lubuski
spacespacespacespace
logologologo  
  space  
Konferencja o wodzie 2012
Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich we współpracy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, Fundacją Archeologiczną z Zielonej Góry oraz Archäologische Gesellschaft in Berlin und Brandenburg w dniach 24-25 maja 2012 roku zorganizowali kolejną konferencję z cyklu o roli żywiołów w życiu człowieka na przestrzeni dziejów pod nazwą: "Woda - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony". Były to VII Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, organizowane od 2001 roku, zamiennie po obu stronach granicy.

W trakcie konferencji zostały zaprezentowane 34 referaty (w tym 7 wygłosili koledzy zza zachodniej granicy), które poświęcone były różnym aspektom oddziaływania wody na życie człowieka w pradziejach, średniowieczu i nowożytności - jej wpływu na egzystencję człowieka, znaczenia symbolicznego, sprawczej roli jako źródła życia, niszczącego żywiołu itp.

Materiały z konferencji zostaną opublikowane drukiem w 2014 roku w serii Biblioteki Archeologii Środkowego Nadodrza.

Cykl o roli żywiołów w życiu człowieka został zapoczątkowany w 2008 roku konferencją pod nazwą: "Ogień - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony". Materiały te zostały wydane drukiem w serii Biblioteki Archeologii Środkowego Nadodrza, zeszyt 4: http://wydawnictwofa.pl/product.php?id_product=14.

Program konferencji Woda.
Konferencja Woda 2012 - abstrakty.
 
space
pozycjonowanie i projektowanie stron internetowych: www.luczak.plspace