Szanowni Państwo!
W 2010 roku przypada jubileusz Pięćdziesięciolecia Archeologii Lubuskiej. Na początku 1960 roku odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Archeologii w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Przyjęliśmy więc, że rok 2010 będzie dobrą okazją do zaprezentowania dorobku archeologów i instytucji związanych z archeologią, działających naterenie województwa lubuskiego.
zdjęcieOrganizacji przedsięwzięć związanych z jubileuszem podjęli się: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, Fundacja Archeologiczna w Zielonej Górze oraz Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska Alina Jaszewska z Zielonej Góry.

W imieniu organizatorów jubileuszu Pięćdziesięciolecia Archeologii Lubuskiej przypadającego w 2010 roku zapraszamy Państwa do współuczestniczenia w zaplanowanych wydarzeniach i projektach.
 
space
organizatorzy organizatorzy organizatorzy organizatorzy
space